„Poza ciałem życie jest złudzeniem. W ciele człowiek odczuwa cierpienie, smutek, lęk i przerażenie, lecz przynajmniej są to prawdziwe uczucia, których można doznać i które można wyrazić.
  Zdolność do odczuwania bólu to jednocześnie zdolność do odczuwania przyjemności. Poddanie się zmęczeniu to odnalezienie spokoju odpoczynku. Każde uczucie płynące z ciała zawiera w sobie własne przeciwieństwo. Istnienie bez uczuć to egzystencja w próżni –zimnej i pozbawionej życia.”
  Alexander Lowen


  Zapraszamy na wydarzenie "Droga do zdrowia i energii" w ramach cykl 3 warsztatów jednodniowych "Odkrywanie Siebie w Ciele" (pozostałe dwa odbywają się w przestrzeni Splot Artystyczny).

  Terminy i tematy spotkań:
  1 marca "Odkrywanie Siebie w Ciele" - odbywa się w Splocie Artystycznym

  • 22 marca "Złość - droga do zdrowia i energii" - na to właśnie zapraszamy do nas
  Zrobimy przestrzeń dla wyrażania złości, poeksplorujemy jaka ta nasza złość jest, jak się złoszczę, czy mogę się złościć, czy może zamieniam złość na smutek.


  19 kwietnia "To się w głowie nie mieści" - odbywa się w Splocie Artystycznym

  Każde spotkanie ma swój temat przewodni.
  Grupa ma charakter ćwiczeniowo-terapeutyczny, analiza bioenergetyczna Lowena jest metodą pracy z ciałem, umysłem i emocjami, gdzie człowiek jest widziany całościowo.
  Istnieje możliwość zapisywania się na pojedyncze zajęcia oraz na cały cykl składający się z 3 spotkań. Zachęcamy do udziału w całości cyklu. Daje to możliwość pełniejszego korzystania z zajęć.
  Warsztat będzie z asystą.

  Zajęcia podlegają superwizji.

  Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach:
  • terapia psychotropowa i stany psychotyczne
  • ciąża i połóg
  • aktualnie trwające stany ostre i podostre.

  Metoda Lowena jest pracą ekspresyjną, więc osoby wrażliwe na krzyk i intensywność prosimy o uważność na siebie.

  Przed warsztatem możliwa jest indywidualna konsultacja dodatkowo płatna.
  Jeśli są pytania, czy jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu: zapisymetodalowena@gmail.com
  Więcej pod numerem telefonu 506 147 781.

Złość.
Droga do zdrowia i energii.

KIEDY:
22 marca 2020
w godzinach 10:00-18:00 z 1,5 godzinną przerwą obiadową.

Jak wyglądają zajęcia?
Na zajęcia zapraszamy zarówno osoby, które znają metodę Lowena, jak i tych którzy mają ochotę poznać siebie poprzez pogłębioną pracę z ciałem i emocjami. Na początku opowiemy na czym polegają zajęcia, ale zdecydowaną większość czasu skupimy się na doświadczaniu. W części praktycznej będziemy szukać pogłębienia kontaktu z ciałem poprzez różne kanały - oddech, ruch, słowa, wzrok i czucie ciała. Będziemy poznawać siebie, ożywiać swoje ciało, tworzyć pojemność do czucia. Ćwiczenia będą dostosowane do tempa i procesu, który dzieje się w grupie.

Korzyści z udziału w zajęciach
• analiza własnych wzorców zapisanych w ciele i emocjach
• pogłębienie kontaktu z ciałem
• doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów z ciała
• bezpieczna przestrzeń na ekspresję siebie i swoich emocji
• możliwość doświadczenia swojego ciała, ożywienia go, pogłębienia gruntowania.

Zapisy i cena:
Na zajęcia obowiązuje limit miejsc. Nie przyjmujemy na warsztat: par, rodzin oraz osób pozostających w bliskich relacjach intymnych. Jeśli ktoś jest w trakcie terapii zalecamy by terapeuta wiedział o udziale w zajęciach.

Koszt pojedynczych warsztaów: 350 pln przy zapisie do 10 marca, po tym terminie 400 pln.

Kliknij TUTAJ aby przejść formularza zapisów.
O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty na konto.
Dane do przelewu:
Rozwiń Skrzydła Stella Brala
nr rachunku: 85 1940 1076 5694 7856 0000 0000
tytuł przelewu: nazwa warsztatu + imię i nazwisko
prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: zapisymetodalowena@gmail.com

W przypadku rezygnacji z warsztatu na minimum 8 dni przed rozpoczęciem zwracamy 100% kwoty. W przypadku rezygnacji do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć zastrzegamy sobie prawo do zwrotu 50% opłaty, w późniejszym terminie wpłata przepada. W przypadku rezygnacji z cyklu na minimum 8 dni przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu zwracamy 100% kwoty. W przypadku rezygnacji z pojedynczego warsztatu do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć zastrzegamy sobie prawo do zwrotu 20% opłaty, w późniejszym terminie kwota przepada. Zapisy na zajęcia są imienne, nie ma możliwości podmiany na inną osobę.
Warunkiem realizacji warsztatu jest zebranie się grupy.

Prowadząca: Stella Brala – pracuje z grupami od 2004 roku, jestem psychologiem, certyfikowanym trenerem umiejętności psychologicznych I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym coachem i trenerem narzędzia PCM, facylitatorką w Analizie Bioenergetycznej oraz uczestniczka 4- letniego szkolenia akredytowanego przez Florida Society for Bioenergetics Analysis, absolwentką studium psychologii zorientowanej na proces. Prowadzę cykle Metoda Lowena, warsztaty weekendowe oraz konsultacje i terapię indywidualną.

 • Wydarzenie na FB